ASSESSMENT

Waar gebruik je een assessment voor?

Met een assessment komen we tot een helder beeld van iemands talenten, competenties, valkuilen en ontwikkelpunten. Essentieel voor HRM, leidinggevenden of gewoon voor jouzelf. BusinessFlow is partner van DilemmaManager. Met hun e-assessments komen we tot inzichten over mensen binnen verschillende soorten organisaties. Goed voor de ontwikkeling van jouw business en bij bewustwording om talenten op de juiste manier in te zetten en (organisatie)doelen te bereiken.

Je kunt de Kracht die alle vormen van succes bepaalt niet leren kennen als je niet eerst ontdekt wie je echt bent. Niets brengt meer geluk dan zelfkennis.

HR-processen

Door assessments bij jouw HR-processen te betrekken, maak je snel en onderbouw je de juiste keuzes. Het levert inzicht in de kwaliteiten en drijfveren van kandidaten of medewerkers. Dit is de eerste en belangrijkste stap voor persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling.

Inzetten van Assessment

De uitkomsten van het Assessment worden tijdens een reflectiegesprek met de kandidaat besproken door een gecertificeerd DilemmaCoach. Door het stellen van de juiste open vragen en te reflecteren op het proces ontstaat er een mooie bewustwording van het onbewuste gedrag. De opdrachtgever ontvangt een advies voor het vervolg van de gekozen procedure. De Assessments kunnen bij alle diensten van BusinessFlow worden ingezet.

 

  • Persoonlijkheidsanalyse
  • Capaciteitentesten
  • Selectie: Persoonlijkheidsanalyse en Organisatiematch
  • Employability
  • Talenten
  • Leiderschap – Leiderschapsontwikkeling

Werving & Selectie

Het selecteren van de meest passende kandidaat voor een vacante functie is zeker niet altijd even makkelijk. Het inzetten van een e-assessment is een objectieve, laagdrempelige en valide methode om te onderzoeken of kandidaten bij de functie en bij de organisatie passen.

 

  • Persoonlijkheidsonderzoek en Organisatiematchonderzoek
  • Capaciteitenonderzoek
COACHING
LEIDERSCHAP