• AIM-HR

HR training voor een mensgerichte organisatie

HRM en alledaagse uitdagingen
Ik geloof dat je een organisatie niet kunt veranderen als je niet kennis maakt met wie jij bent. HRM’ers willen soms hun organisaties veranderen alsof dat iets is wat buiten hen staat. Ze raken gefrustreerd wanneer anderen zich tegen de aangekondigde veranderingen verzetten. Het probleem wordt buiten henzelf gezocht.

Terwijl de wereld drastisch verandert, blijven organisaties en instituten hetzelfde gedrag vertonen zoals ze altijd hebben gedaan. Zo kent een HRM-afdeling het veelvoorkomende dilemma: hoe zorgen we ervoor dat we de digitale kansen volop benutten en daarnaast de mens en zijn unieke rol in de organisatie blijven zien?

Goed HRM begint bij jezelf 
Als HRM’ers kunnen wij als geen ander invloed uitoefenen door Human Being Management te adopteren als filosofie. Een mensgerichte organisatie waar je de mens met alle individuele kwaliteiten ziet, waardeert en aanmoedigt.

Als HRM-afdeling, als manager of als individuele werknemer begint de kracht van een mensgerichte organisatie met het antwoord geven op de vraag: Wie ben ik? Jezelf kennen en jezelf zien: je bewust worden van je eigen talenten, emoties en je waarheden. Dat is de essentie van de verbinding met je oneindig potentieel en je verlangens.

AIM-methode voor HRM
Ik geloof dat als je niet kunt verbinden met jezelf en je verlangens, je altijd onrustig zal zijn. Angstig. Of zelfs eenzaam. En hoe kun je voor anderen zorgen als je niet weet wie je bent?

Een scherp bewustzijn is essentieel in Human Resource Management. Hoe meer je de natuur, de verlangens, de kwetsbaarheden en kwaliteiten van de mens ziet en inzet, hoe meer draagvlak en uiteindelijk succes je realiseert. Een draagvlak is waarneembaar door de hele organisatie. Ben jij je als HRM-manager of HRM-medewerker bewust van de energie en het draagvlak dat je hebt en de impact die je kunt maken op alle lagen binnen de organisatie?

Met de unieke methode AIM daag ik je uit om aan de enige echte reis te beginnen die je laat kennismaken met jezelf. Die je antwoord gaat geven op de belangrijkste vragen van het leven waardoor je meer impact kunt maken op de mensen in je organisatie én daarbuiten. Van Human Resource Management naar Human Being Management.

HRM nieuwe stijl 
Ben jij een échte HRM-functionaris?
Een HR-functionaris in staat met zichzelf en de mensen om zich heen te verbinden en ze te verbinden met de richting en de aard van de organisatie
Hebben vertrouwen in mensen, durven fouten te (laten) maken en gunnen anderen het applaus
Verschuilen zich niet achter hun ‘rol’ of ‘functie’
Weet wie JIJ bent en waar JOUW kracht ligt
Heeft essentiële emotionele en sociale vaardigheden
Handelen vanuit bewustzijn en menskracht zodat jij en je mensen kunnen blijven ontwikkelen

Wat levert AIM jou als leider op?

1. Bewustwording

Bewustwording is de eerste stap naar verbinding

2. Geeft antwoord

Mijn werkwijze geeft je antwoord en inzicht op de vragen: wie ben je? Waarom doe je wat je doet? Hoe bereik je jouw oneindig potentieel?

3. Verbinding met je verlangens

AIM brengt je in verbinding met je oneindig potentieel en met je verlangens. Geen methode, maar een ware reis door je emoties zodat je deze gaat herkennen en gebruiken als wegwijzers. Je leert vertrouwen op je eigen gevoel om keuzes te maken en alle seinen te zien.

Wat ga je doen tijdens de AIM-methode? 
AIM is een training die bestaat uit meerdere modules van meerdere dagen. We beginnen met een individuele sessie om vervolgens al onze leermomenten te vertalen en te gebruiken in een sessie met jouw teamleden/werknemers. In de komende drie modules gaan we ons focussen op jou als individu:

Module 1: Bewustwording (Awareness)
Wie ben jij?
Masterclass meditatie
Herkennen en erkennen van emoties als wegwijzers
Duur: 2 dagen

Module 2: Intentie (Intention)
Ontdekken van jouw talenten en deze verbinden met jouw oneindig potentieel
Masterclass inspirerend HR-leiderschap
Vanuit je intuïtie en zingeving je HR-rol vervullen
Duur: 2 dagen

Module 3: Manifesteren (Manifest)
Zichtbaar maken van je manifestatie (zichtbaar zijn als HR)
Individuele coaching
Masterclass HRM en zichtbaarheid
Duur: 2 dagen

Afsluiting dag 7: Wie ben ik?
I AM!

Coach- en Trainingslocatie
De Langenhof
Brinkhoekweg 8
8034 PC Zwolle