BEDRIJFSSCAN

Inzicht in uw Organisatie

Wilt u inzichten krijgen in uw organisatie? Wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden? Wilt u een professionaliseringsslag maken? Dan is het goed om eerst te starten met een bedrijfsscan om zo een helder en transparant vertrekpunt in te kunnen nemen. In dit kader kan een organisatieanalyse of een teamanalyse ingezet worden, welke inzicht geeft in de onderlinge samenwerking en persoonlijke drijfveren van de individuele sleutelfunctionarissen. Het resultaat biedt een uitgebreide sterkte- en zwakteanalyse en biedt concrete handvatten om de onderlinge samenwerking verder te professionaliseren. Bij een gezamenlijke doelstelling en visie, waarbij duidelijkheid bestaat over ieders rol, taak en verantwoordelijkheid zal de samenwerking beter verlopen. Een goede en duurzame samenwerking start met een goede balans in het team. Zodat individuen elkaar aanvullen, krachten worden gebundeld en afbreukrisico’s worden verminderd en beperkt tot een minimum.

Doel

De bedrijfsscan is een goed middel om bepaalde gegevens snel boven water te krijgen, zodat u zeker weet dat u de juiste koers vaart. Het doel is om vanuit een positief kritisch oogpunt de verbetermogelijkheden van uw organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van de bedrijfsscan zal BusinessFlow haar bevindingen als praktische aanbevelingen presenteren en u desgewenst ondersteunen bij het implementeren van de veranderingen.

Mens Centraal

In nagenoeg ieder bedrijf ligt verbeterpotentieel dat kan worden verzilverd. Een bedrijfssan is objectief en wordt opgebouwd op basis van een bedrijfsbezoek, waarbij gesprekken met de eigenaar/ directeur en medewerkers worden gevoerd. Bij BusinessFlow staat de mens centraal zonder haar objectiviteit te verliezen. Waar de medewerkers en eigena(a)r(en) zelf na jaren in het bedrijf te hebben gewerkt vaak het verbeterpotentieel niet meer zien door gewenning en patronen, is de scan objectief en verhelderend. Wilt u meer weten? Neem dan nu contact met ons op zodat wij met u de verschillende mogelijkheden kunnen bespreken.

LEIDERSCHAP
ADVIES
Menu