ASSESSMENT

Assessment

BusinessFlow is partner van DilemmaManager. Met de e-assessments van DilemmaManager komen we tot een helder en overdraagbaar beeld van iemands talenten, competenties, valkuilen en ontwikkelpunten. Niet alleen draagt dit bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, ook helpt het ons in onze dienstverlening. De assessments helpen bij bewustwording en de (zelf)kennis waardoor het mogelijk is om de talenten op de juiste manier in te zetten om persoonlijke doelen en ontwikkeling te bereiken.

Je kunt de Kracht die alle vormen van succes bepaalt niet leren kennen als je niet eerst ontdekt wie je echt bent. Niets brengt meer geluk dan zelfkennis.

HR-processen

Door assessments bij uw HR-processen te betrekken, maakt u snel en onderbouwd de juiste keuzes. Het levert u inzicht in de kwaliteiten en drijfveren van kandidaten of medewerkers. Dit is de eerste en belangrijkste stap voor persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling.

Inzetten van Assessment

De uitkomsten van het Assessment worden tijdens een reflectiegesprek met de kandidaat besproken door een gecertificeerd DilemmaCoach. Door het stellen van de juiste open vragen en te reflecteren op het proces ontstaat er een mooie bewustwording van het onbewuste gedrag. De opdrachtgever ontvangt een advies voor het vervolg van de gekozen procedure. De Assessments kunnen bij alle diensten van BusinessFlow worden ingezet.

 

  • Persoonlijkheidsanalyse
  • Capaciteitentesten
  • Selectie: Persoonlijkheidsanalyse en Organisatiematch
  • Employability
  • Talenten
  • Leiderschap – Leiderschapsontwikkeling

Werving & Selectie

Het selecteren van de meest passende kandidaat voor een vacante functie is zeker niet altijd even makkelijk. Het inzetten van een e-assessment is een objectieve, laagdrempelige en valide methode om te onderzoeken of kandidaten bij de functie en bij de organisatie passen.

 

  • Persoonlijkheidsonderzoek en Organisatiematchonderzoek
  • Capaciteitenonderzoek
COACHING
LEIDERSCHAP
Menu