ADVIES

Advies

BusinessFlow zorgt ervoor dat de puzzelstukjes op de juiste plek vallen. Problemen in een organisatie worden vaak veroorzaakt door losse puzzelstukjes. Ieder stukje is volledig, maar de juiste verbinding is er niet en soms ontbreekt er tijdelijk een stukje. Als directeur of manager staat u voor belangrijke (strategische) keuzes en vraagstukken. De te maken keuzes hebben steeds vaker grote impact op de toekomst, inrichting van uw team, afdeling of zelfs de totale organisatie, en dat brengt ook behoorlijke risico’s met zich mee. BusinessFlow biedt een sparringpartner en onafhankelijk advies vanuit een persoonlijke benadering. Maatwerk-trajecten waar het organisatiebelang centraal staat. Door het verhogen van de duidelijkheid in communicatie, vergroten van het begrip voor elkaar en het begrijpen van de wederzijdse drijfveren en standpunten, zijn organisaties in staat de mensen beter in te zetten op kracht. Overal spelen mensen een cruciale rol. Het draait om het ontwikkelen van mensen, teams of organisatieonderdelen, met als doel het verhogen van de persoonlijke effectiviteit, het creëren van winnende teams en het ontwikkelen van een gezonde cultuur.

 

 

 

Vragen als deze laten zich vaak niet zo eenvoudig beantwoorden. Vele vergaderingen en hei-sessies worden gewijd aan deze problemen en toch verandert er zelden iets wezenlijks. De veranderingen “vertalen” naar het gewenste gedrag is hierbij essentieel en wordt vaak vergeten. BusinessFlow kan u hierbij helpen! Wij begeleiden de werknemers aan de hand van een reeds bewezen methodiek, waardoor de juiste harmonie binnen uw bedrijf terugkomt. Ook geven wij tools mee om deze harmonie te kunnen doorzetten om zo een succesvolle samenwerking te bewerkstelligen.

Organisatieopstelling

 Vraagt u zich wel eens af:

 • Waar komen die politieke spelletjes vandaan?
 • Waarom is er zoveel ontevredenheid onder de mensen?
 • Waarom zijn er zoveel mensen ongemotiveerd?
 • Hoe zijn die wandelgangencircuits ontstaan?
 • Wat valt er te doen aan het enorme verloop?
 • Waarom heeft de nieuwe manager geen grip op de afdeling?

Vormen van Advies

Wij bieden de volgende vormen van Advies aan:

 • MT / Directie Advies
 • Organisatie Advies
 • HR Advies
 • W&S Advies
 • Outplacement Advies
 • Advies bij een Conflictsituatie
BEDRIJFSSCAN
Menu